Camera quan sát có độ bền trên 7 năm-BH lên đến 5 năm
Hình bên phải