Tên các loại phần mềm quan sát camera qua điện thoại

  Các phần mềm xem camera quan sát từ xa trên điện thoại, máy tính bảng và các cổng “port” mặc định của từng nhà sản xuất.

  STT

  SẢN PHẨM ĐẦU GHI HÌNH DVR – IP

  TÊN PHẦN MỀM

  Cổng mặc định (Port)

  1

  Đầu ghi KTS Avtech – Camera IP

  Eagle eyes

  80

  2

  Đầu ghi KTS Vdtech  ( Dòng BV)

  Vmeye plus

  34599

  3

  Đầu ghi KTS Vdtech ( Dòng HA-HF)

  Cplayer

  15961

  4

  Camera IP Nichietsu

  IprosecuM

  80

  5

  Đầu ghi KTS Nichietsu

  Iprosecu V2

  80

  6

  Đầu ghi Ztech

  vmeyesuper

  34567

  7

  Đầu ghi KTS Samsung

  Ipolis mobile

  80

  8

  Đầu ghi KTS KCE

  Amce

  80

  9

  Đầu ghi KTS ICAM

  ZMEye / KMEye

  15961

  10

  Camera IP Panasonic

  Ipcam Viewpro/ Live Campro

  80

  11

  Đầu ghi hình Vantech

  MEYE/VMEYE

   
  Model : X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 NVR2  (X: là số kênh của đầu ghi)

  Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: IDMSS/ Anroid: gDmss HD

  37777

  Model: X800. (X: là số kênh của đầu ghi)

  Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: Naway+ hoặc Ezeye/Anroid: Naway

  8888

  Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)

  iOS/ Anroid: iWatchDVR II.

  80

  Đầu ghi hình AHD VP-461AHD

  QMeye

  5800

  12

  Đầu ghi Securean

  KMEYE

  15961

  13

  Đầu ghi ESCORT

  DVRMobile

  6802

  14

   Đầu ghi Dahua

  iDMSS Lite, gDMSS

  37777

  15

   Đầu ghi hình HIKVISION

  iVMSS-4500

  8000


  Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm các cổng mặc định “port default” của các phần mềm xem camera sau :

  STT

  TÊN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

  Cổng điện thoại mặc định (Port Mobile)

  1

  Ezeye, EzeyePro, eyePlayer, Super mEye, Meye, Meye free, MeyePlus, Streaming

  100

  2

  Tmeye, Tmeye+, Tmeye free

  101,111

  3

  zMeye, zMeyePlus, zMeye free

  3357

  4

   IMSeye, IMSeye(old), IMSeyePro

  8000

  5

  DVRMobile

  6802

  6

  Aplayer, Aplayer+, APlayerPro, Asee, Asee+, AseePro, AseeProHD, Asee free, Ezeye, Swann View

  18004

  7

  Super vMeye, vMeyesuper

  34567

  8

  vMeye, vMeye free, vMeyeHD, vMeye+(imac)

  34599

  9

  Super KWeye+,KWeye, Kweye+, Kweye(imac)

  7050

  10

  Kmeye, Super Kmeye4, Kmeye4, SmartHD, Cplayer

  15961

  11

  Super vMeye, vMeyesuper

  34567

  12

  HBPlayer, DVRPlayer, DVRPlayer+, Viscoo

  15966

  13

  DVRPlayer+(imac)

  8101

  14

  Mobileeye, MobileEye client(imac)

  10510

  15

  Naway, Naway+, Naway Pro, Ezeye, Ezeye Pro

  8888,8866,8855