Phần Mềm IVMS 4200

Phần mềm IVMS4200 hỗ trợ xem camera Hikvision trên máy tính. Giao diện phần mềm thân thiện dễ dàng sử dụng và cài đặt.

Dụng lượng: 104 MB.

Tải phần mềm về máy tính=>> Tham khảo thêm:

Phần mềm IVMS 4500.

Công cụ SADP Tool.